kontakt

Zuna Cosmetics

Nové Dobré Časy, s.r.o.
Ilija 208, 969 01 Banská Štiavnica, Slovakia
IČO 46385703
DIČ 2820006904
IČ DPH SK2820006904
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 21260/S


Slovenská Sporiteľňa
IBAN SK32 0900 0000 0051 2445 7435
Číslo účtu 5124457435/0900
BIC SWIFT kód GIBASKBX

instagram zuna.cosmetics

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

novinky

Pre aktuálne informácie o novinkách, produktoch a zlavách, zadajte prosím svoj email.