Formulár pre reklamáciu


Predávajúci (adresát): Nové Dobré Časy, s.r.o., Ilija 208, 969 01 Ilija, e-mail: info@zunacosmetics.sk

Kupujúci - spotrebiteľ (odosielateľ):

 • meno a priezvisko: _________________________
 • adresa: __________________________________
 • e-mail: ___________________________________

Týmto uplatňujem svoje práva zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v účinnom znení nasledovného tovaru:

 • číslo objednávky: ___________________________________
 • dátum objednania: __________________________________
 • reklamovaný tovar (názov a kód): _______________________
 • popis a rozsah vád tovaru: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Požadovaný spôsob riešenia reklamácie:

 • oprava
 • výmena za nový tovar
 • vrátenie peňazí
 • iné: _____________________
 • Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom (len v prípade, že žiadate vrátenie peňazí alebo zľavu z ceny): _____________________

Dátum: ________________________________

Podpis kupujúceho - spotrebiteľa (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) _____________________________